01.09.2017   Посилання на інструкцію по ел. реєстрації для батьків 

Про електронну реєстрацію

дітей для зарахування в дошкільні навчальні заклади  (ДНЗ) м. Запоріжжя

Для подання електронної заявки на реєстрацію дитини для зарахування в  ДНЗ Вам необхідно:

 1. Зайти на сайт «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» http://reg.isuo.org/;
 2. Ознайомитись з Інструкцією по електронній реєстрації для батьків;
 3. Внести відомості про дитину та одного з батьків;
 4. Завантажити ел. копію Св-ва про народження та документа, що підтверджує пільги для влаштування в ДНЗ.

(Якщо Ви не маєте можливості завантажити електронні копії вищевказаних документів, то впродовж 10 днів після самостійного внесення відомостей про дитину надайте оригінали вказаних в заяві документів завідувачу обраного ДНЗ або територіальному реєстратору, який знаходиться у територіальному відділі освіти, управління освіти і науки Департаменту (69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна 145 а, години прийому: вт. 15.00 - 17.00;  сер. 09.00 - 12.00.

У разі відсутності можливості самостійно подати електронну заявку, Вам необхідно звернутися з оригіналами документів (Свідоцтво про народження/ документи, що підтверджують встановлені для влаштування в ДНЗ пільги) до завідувача обраного ДНЗ або до територіального реєстратора, або до адміністратора Реєстру. Відповідальна особа виконає заповнення заявки у Вашій присутності.

Звертаємо Вашу увагу: для реєстрації своєї дитини Ви маєте можливість подати заявку лише в один ДНЗ.

Алгоритм зарахування дитини до ДНЗ

 •                Обираємо садок.
 •               Реєструємось на сайті.
 •                Створюємо заявку на постановку до черги.
 •                В період 10 днів підтверджуємо дані документами ( треба підкріпити свідоцтво про народження дитини).
 •                Перевірка даних у відділі освіти або в ДНЗ.
 •                Отримуємо повідомлення про зарахування на електронну адресу
 •                В період 10 днів приходимо до відділу освіти за направленням до дошкільного закладу.
 •                Протягом місяця приходимо до ДНЗ та оформлюємо документи:
 •                Заява щодо вступу до дошкільного закладу
 •                Копія свідоцтва про народження
 •                Згода на обробку персональних даних
 •                Довідка про епідеміологічне оточення та стан здоров'я дитини.
 •                Ведемо дитину до садочка.

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

Здобувачі освіти в ЗДО, вихованці, повинні:

-Приходити вчасно в дитячий садок.

-Вітатися з усіма працівниками ЗДО.

-У всьому слухатися вихователя.

-Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.

-Берегти іграшки, майно та книги.

-На прогулянці не бруднити одяг.

-В групі голосно не кричати та не бігати.

-Не ходити в  вологому одязі.

-Не ображати дітей зі своєї групи.

-Слідкувати за станом свого одягу.

-Мати особисті носові хустинки.

-Дотримуватися вимог безпеки.

-Акуратно вішати одяг в свою шафу.

 Права та обов’язки батьків (здобувачів освіти):

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

Батьки здобувачів освіти мають право:

Захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачіво світи;

Звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надават изгоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

Батьки-здобувачів освіти зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власногоздоров’я, здоров’яоточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісністьУкраїни;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїхобов’язків, захищає права сім’ї.