Створення умов для функціонування та розвитку закладу

Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами

якісний склад педпрацівників ДНЗ №14 на 202-2021 н.р.

 

 

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ у 2018-2019 н.р.

Ще одним з головних напрямків в роботі завідувача є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

ДНЗ № 14 – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Адміністрація ДНЗ разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти.

Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги. Разом з завгоспом Ободовською Л.В. постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази ДНЗ.

Повноцінно функціонує музична зала для свят, розваг, занять з фізкультури, музики; обладнано методичний кабінет, медичний кабінет, практичного психолога.

Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.

У нашому закладі велика увага приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.

Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим.

Корисним внеском для дошкільного закладу були доброчинні внески батьків, які насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов, естетичне оформлення приміщень, які надходили у вигляді товарів і робіт.

За період з 01.09.2019 року до 01.05.2020 року оприбутковані матеріальні цінності:

За кошти фізичних осіб придбано для ДНЗ:

 1. Будівельні матеріали – 3893 грн. 54 коп.
 2. Канцтовари – 679 грн. 26 коп.
 3. Господарчі товари – 9824 грн.72 коп.
 4. Тканина на костюми – 2559 грн.05 коп.
 5. Дитячий будинок «Ягідка» – 9090 грн.
 6. Послуга інтернету – 2250 грн.
 7. Електротовари – 2500 грн.77 коп.
 8. Ялинкові прикраси – 1800 грн.54 коп.
 9. Меблі – 4085 грн.
 10. Медичне обладнання – 1300 грн.
 11. Лабораторні вимірювання – 480 грн.92 коп.

Всього: 38463 грн 80 коп.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

- заміна каналізаційної системи у підвальному приміщені;

- перекриття покрівлі закладу;

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви: - спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально – технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди,  комунікації, інвентар, обладнання, земельну ділянку (загальною площею 5,528 га, в тому числі для ігор, занять та відпочинку дітей 1,125га). Впродовж останніх 3 років було проведено ремонтні роботи у всіх групах ДНЗ, частково замінено вікна, частково замінено каналізаційну та водопостачальну системи, в усіх групах замінені меблі,  в усіх групах замінені ігрові зони, куточки природи, інформаційні стенди для батьків, придбані ігрові модулі, проведено частковий ремонт на харчоблоці, відремонтовано стелі на поверхових сходах, цоколю приміщення ДНЗ.

Забезпечення ДНЗ ігровим, спортивним, наочно – дидактичним матеріалом, навчальними посібниками, психолого – педагогічною літературою здійснюється у відповідності до вимог Типового переліку обов’язкового обладнання навчально – наочних посібників та іграшок дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОНУ від 11.09.2002р № 509 та Державних санітарних норм і правил «Влаштування, обладнання, утримання ДНЗ та організації життєдіяльності дітей», затвердженого наказом МОЗУ від 01.08.2013р. № 678.

Протягом 2017 року продовжено роботу по збагаченню та модернізації матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Для цього було вжито ряд заходів щодо залучення додаткових джерел фінансування, а саме:  була отримана допомога в рамках міської програми представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)  в Україні – ігрове обладнання для майданчиків та меблі для груп.

    При підтримці Департаменту науки і освіти Запорізької міської ради замінено  вікна в групах №3, №2 , музичний залі, харчоблоці (всього 26 вікон); замінені пісочниці, які відповідають Санітарному регламенту.

 Для естетичного оформлення закладу придбані нові інформаційні стенди, штучні прикраси, для ігрових куточків груп - різноманітні іграшки – ляльки, машини різних розмірів, лялькові театри, дидактичні ігри, канцтовари та інш. До оздоровчого періоду педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику, своєчасно привезений та замінений пісок.

Адміністрацією дошкільного закладу постійно проводилася робота щодо підтримання електрообладнання, тепло - водопостачання та стану будівлі, для безперервного функціонування.

 

Умови доступності закладу для виховання та навчання дітей з особливими потребами

 • Доступність для навчання осіб з особливими потребами
 • Облаштування прилеглої території для потреб маломобільних груп населення відсутнє.
 • Тактильні таблички з шрифтом Брайля відсутні.
 • Пандусів на входах до будівлі немає.
 • Доступність до приміщення 1-го поверху та в середині будівлі - обмежена.
 • Дверні прорізи ( не менше 0,9 м.) - незабезпечено.
 • Санвузли для маломобільних груп населення - відсутні.

ЗАКОН УКРАЇНИ   «ПРО ОСВІТУ»

від 05.09.2017 року №2145-VІІІ  набрав чинності  з 28.09.2017 року

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.

3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

4. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

7. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 20.  Інклюзивне навчання

1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

6. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.

7. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

Додаткові освітні послуги

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, наказу Міністерства і науки України «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 № 446, реалізації варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти, з метою підтримки та виявлення дитячої обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей, в ДНЗ №14 у 2016 році було створено гурток з образотворчого мистецтва "ПАЛІТРА". Керівником гуртка є досвідчений педагог - Бобнєва Світлана Валеріївна.

Гурток організовано як форму безкоштовної додаткової освіти.