Нажаль, зараз в закладі відсутній практичний психолог.

Оголошена ВАКАНСІЯ на дану посаду.

 

АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Упродовж 2018/2019 навчального року робота психологічної служби ДНЗ № 14 проводилась згідно річного плану, а також за власними висновками на підставі психодіагностичних досліджень. Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

Практичний психолог Зюбанова М.В. тісно працювала з вихователем-методистом, вихователями, дітьми та батьками. Питання профілактичної, корекційної та превентивної роботи вирішувались спільно, було проведено багато сумісних консультацій з батьками з різних проблемних питань. Протягом 2018 – 2019 навчального року психологічна служба закладу працювала над реалізацією пріоритетних напрямків:

• Психологічна допомога малюкам, які вперше прибули до дитячого навчального закладу в адаптації до нового середовища.

• Робота з дітьми які перебувають в складних життєвих обставинах, дітьми групи «ризику».

• Виявлення готовності дітей 6-го року життя до навчання у школі.

• Розвиток соціально - емоційної сфери дітей.

• Оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі.

Протягом вересня, жовтня практичним психологом ДНЗ проводилось спостереження за дітьми з метою:

• вивчення рівня проходження адаптаційного періоду у дітей в новостворених групах;

• виявлення порушень емоційно - афективної сфери дитини.

Спостереження проводилось під час режимних моментів, занять в групі, спортивно-музичних розваг, святкових ранків, прогулянки, тощо, та супроводжувалось бесідами з батьками, педагогами.

Аналіз діяльності в новостворених групах під час адаптаційного періоду дітей показав, що педагоги вміло володіють колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для залучення неконтактних дітей в колектив однолітків. Забезпечують емоційний комфорт кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.

Психологічна просвіта батьків та педагогів спрямована на залучення дорослих і дітей до психологічних знань. Просвітницька діяльність здійснювалась в різноманітних формах таких як: лекція, бесіда, семінари, тощо.

Протягом 2018 – 2019 н. р. постійно велося спостереження та корекційна робота з дітьми, які перебувають в складних умовах проживання.

Консультативна робота:

  1. «Шляхи допомоги дитині в адаптації»
  2. «Як працювати з емоційно-збудливою дитиною?» (Для вихователів.)
  3. «Значення ігрового середовища у формуванні життєвої компетентності» (Для батьків.)
  4. «Як стимулювати гарну поведінку?» (Для вихователів.)
  5. «Чи готова дитина до школи?» (Для батьків.)
  6. Консультація з сім’ями учасників АТО та переселенців із зони АТО.

У навчальному році була проведена робота по проблемі психологічної готовності до навчання у школі. Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно- вольової готовності та вміння дитини орієнтуватися на зразок, сенсомоторної координації й тонкої моторики. Робота педагогічного колективу забезпечила високі показники готовності дітей до навчання в школі.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

(Але хочеться додати те, що на початку навчального року дітки швидко стомлювалися в процесі виконання завдань, допускали помилки).