Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу:

*Статут дошкільного навчального закладу №14 "Орлик"

Структура та органи управління

Державна атестація закладу була проведена у 2015 році. 

З документами атестаційної справи можно ознайомитись за посиланням:

"Атестаційна справа за результатами планової державної атестації ДНЗ №14"

Наказ ДОНМС ЗМР від 19.08.2015 № 294р

Наказ ДОНМС ЗМР від 21.10.2015 №409р

 

* МОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання. 

* Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти (витяг  з постанови КМУ від 10.05.2018 №347)

93. Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинен мати матеріально-технічну базу, що забезпечує виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

94. Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинне відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці.

95. Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинен забезпечити безперешкодний доступ до будівель, групових приміщень, якщо планується провадження освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Ознаками безперешкодного доступу до будівель, групових приміщень, закладів дошкільної освіти та безпеки пересування для маломобільних груп населення є:

безпроблемне пересування на візку по території закладу (рекомендована висота бордюрів пішохідних шляхів на ділянці становить 2,5-4 сантиметри);

доступний заїзд до приміщень: відсутність порогів, наявність пандусів (за наявності технічних можливостей, які не перешкоджають пересуванню інших дітей);

наявність означення місцезнаходження (піктограми).

Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття дорослим, що супроводжує дитину.

Для закладів дошкільної освіти, введених в експлуатацію після набрання чинності цих Ліцензійних умов, доступність до будівель, групових приміщень закладів дошкільної освіти повинна відповідати державним будівельним нормам.

* Корисні посилання

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

ЗАКОН України "Про  освіту"

ЗАКОН України "Про дошкільну освіту"

Конвенція про права дитини.

Закон України "Про охорону дитинства”.

Наказ №202/165 від 26.02.2013 Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

Наказ 01.06.2005 № 242/329 Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

Наказ Міністерства освіти і науки Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах

Постанова КМУ від 12.03.1992 №305 ''Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад'' 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства оствіти і науки України від 30 серпня 2005 року № 432/496

Санітарний регламент

Нормативний путівник на 2020/2021 навчальний рік

Законодавство змінюється постійно. Щоб знайти новий нормативний документ чи з’ясувати, що змінилося у тому чи тому, потрібен час, якого у вас обмаль, шановні директори. Візьміть із собою у подорож новим навчальним році цей путівник. Із ним не заблукаєте у нормативній базі. Путівник поповнюватимемо новими документами, щойно вони побачать світ. Зручно ж, коли все під рукою!

1. Організаційні питання

Закон України «Про дошкільну освіту»

Постанови КМУ:

Постанова Головного державного санітарного лікаря України "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 21.05.2020 № 25.

Накази МОН:

Державні будівельні норми:

Листи МОН:

2. Приймання, переведення, вибуття дітей

Наказ МОН «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128

Лист МОН «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти» від 10.04.2019 № 1/9-235

3. Освітній процес

Накази МОН:

Листи МОН:

4. Психологічна служба

Лист ІМЗО «Про пріоритетні напрями діяльності психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.» від 27.07.2020 № 22.1/10-1495

Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 24.07.2019 № 1/9-477

5. Безпека життєдіяльності

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні» від 24.12.2019 № 948/2019

Накази МОН:

Лист МОН «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» від 14.02.2019 № 1/11-1419