Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, наказу Міністерства і науки України «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 № 446, реалізації варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти, з метою підтримки та виявлення дитячої обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей, в ДНЗ №14 у 2016 році було створено гурток з образотворчого мистецтва "ПАЛІТРА". Керівником гуртка є досвідчений педагог - Кузь Світлана Валеріївна.

Гурток  у дошкільному навчальному закладі є самостійною до­датковою організаційною формою освітнього процесу, яку здійснюють під безпосеред­нім керівництвом педагога, який залучає вихованців до різних видів специфічної дитячої діяльності

Гурток організовано як форму безкоштовної додаткової освіти.

Мета роботи гуртка:

  • задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності;
  • розвивати природні задатки, загальні та спеціальні здібності;
  • активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість;
  • реалізувати інваріантну складову Базового компонента дошкільної освіти (далі — БКДО) за одним чи кількома пріоритетними напрямами освітньої дія­льності, а також варіативну складову БКДО.

Профільне спрямування гуртка:

  • художньо-естетичне (образотворча діяльність);

Гурткову роботу здійснюють відповідно до:

  • нормативно-правових документів, що регулюють діяльність дошкільного на­вчального закладу та організацію освітнього процесу;
  • нормативно-правових документів, що регулюють діяльність гуртків;
  • програмно-методичного забезпечення;
  • програми гуртка;
  •  Положення.