Органи управління

Загальні збори колективу (проводяться один раз на 4 роки)

Рада закладу:

Голова ради -  вихователь Юр Людмила Павлівна

Завідувач  - Шило Наталія Володимирівна

Педагогічна рада:

голова ради – Наталія Володимирівна Шило, секретар –  Валентина Іванівна Остапова

Вихователь-методист - Валентина Іванівна Остапова

Медична сестра старша – Оксана Петрівна Березняк 

Завідувач господарством – Людмила Валентинівна Ободовська

 

Структура закладу:

Завідувач

Вихователь-методист

Сестра медична старша

Педагоги

Технічний персонал

 

Мета адміністрації дошкільного закладу є реалізація права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді та оздоровленні дітей,

створення умов для їх фізичного, розумового і духового розвитку, забезпечення соціально-психологічної реабілітації відновлення здоров’я дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції.

Діяльність адміністрації дошкільного закладу спрямована на:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування їх особистості.

- розвиток пізнавальних здібностей і нахилів.

- виховання любові до України, шановливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв державної та рідної мови, національних цінностей інших націй і народів,

свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

- формування особистості дитини, розвиток їх творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.